Apple อาจเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ เอา Touch bar ใน Macbook ออกและใส่ปุ่มจริงแทน

Apple อาจเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ เอา Touch bar ใน Macbook ออกและใส่ปุ่มจริงแทน

8 / 100

สำหรับแถบ Touch Bar บน Macbook เป็นแถบคำสั่งที่เป็นฟังก์ชันตัวช่วยที่สามารถปรับแต่งเรียกใช้งานเครื่องมือต่างๆ ที่รองรับการใช้งาน Touch Bar ได้สะดวกยิ่งขึ้น หรือเรียกได้ว่า Touch Bar เป็นตัวช่วยที่สามารถทำให้ใช้งานหลายๆอย่างได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเลยก็ว่าได้ รวมไปถึงการใช้งาน Siri ด้วย

และจากการรายงานจาการวิเคราะห์ของ DSCC ได้กล่าวว่า “Touch Bar ยังคงเป็น Application อันดับที่ 3 ด้วยส่วนแบ่ง 18% และมีส่วนแบ่งจากรายได้ 1.2% ในไตรมาสที่ 1 ในปี 2021และคาดว่าจะถูกยกเลกไปในที่สุด” อีกทั้งยังมีข้อมูลจากแหล่งข่าวอื่นได้บอกอีกว่า Apple อาจจะทำการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่โดยเอา Touch Bar ออกและจะแทนที่ด้วยปุ่มจริง เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังคงชอบปุ่มทางกายภาพที่กดง่ายมากกว่าการใช้งาน Touch Bar

มาดูกันว่าหลังจากที่ทาง Apple ได้ทำการเปิดตัว Touch Bar และใช้งานมามากถึง 5 ปี แล้วทาง Apple จะจัดการกับ Touch Bar อย่างไร จะนำออกไปเลยหรือจะแทนด้วยปุ่มจริง ต้องติดตามดูข่าวกันต่อไป

Share